iUM blir Initiative og UM

iUM har i mer enn to tiår gitt råd og betjent norske, nordiske og globale merkevarer med suksess, men nå er tiden inne til et historisk skifte. Vi faser ut merkevaren IUM til fordel for våre to suksessrike internasjonale byrånettverk – Initiative og UM.

Mediabrands i Norge og Norden endrer struktur og lanserer en globalt forankret konsernstruktur på tvers av Norden. Samtidig introduseres en ny nordisk organisasjon som for alvor svarer på behovene til kunder som ser etter en sterk og effektiv tverrnordisk struktur.

Det betyr først og fremst at to av verdens mest progressive byråer, Initiative og UM nå kommer til Norge og Norden. Lanseringen av de byråene understøttes av mer en to årtiers suksessrike erfaringer på kunde- og kompetansesiden gjennom byråene IUM og BPN i Norge.

Mediabrands i Norge og Norden står nå ideelt posisjonert og er klare for å betjene lokale, regionale og globale kunder i årene som kommer. Introduksjonen av Intitiative og UM i Norden er konsekvensen av hva virksomheter og annonsører har behov for i dag og etterspør i morgen. Kombinert med et solid fundament av lokal teknologi- og martech kunnskap og erfaring, representerer den nye strukturen en sikring av fremtiden av våre ekisterende og kommende kunder når det gjelder deres kommunikasjonseffekt mot deres marked og kunder.

Beslutningen om å utfase IUM og favne om våre globale merkevarer, Initiative og UM, har utviklet seg i takt med den imponerende veksten og kundetilgangen som våre søsterbyråer har opplevd de siste årene. Dette og evnen til å tilby markedet attraktive tilnærminger og verktøy, gjør at vi er særdeles godt rustet for å imøtekomme kunders interesser og behov.

Bakgrunnen for en nordisk lansering av Initiative og UM er også et ønske om å skape et tettere Nordisk samarbied og et fremtidsorientert fundament for utvikling og suksess. Flere virksomheter ønsker i dag en konsolidering av deres byråsamarbeider på tvers av markeder. Lanseringen av Initiative og UM forsterker muligheten til å betjene kunder på flere markeder med Nordiske team og en harmonisert tilnærming til kommunikasjonsoppgavene. Det utløser merkbare fordeler for våre kunder. I tillegg vil økt skalering og support fra et global nettverk bety at våre kunder vil oppleve enda mer proaktivitet, effektivitet og innovasjon fremover.