SAMFUNNSANSVAR

SCROLL NED FOR Å LESE OM VÅRE BIDRAG TIL MILJØET

Miljøfyrtårnsertifisert bedrift

Vi ønsker å bidra til bedre miljø og lavere klimagassutslipp.
Vi ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2013 og er resertifisert i 2016.

LES MER

Vi er en klimanøytral bedrift

Klimanøytralitet innebærer at en virksomhet kompenserer for de utslippene de generer gjennom å investere i prosjekter som reduserer mengden CO2 i et utviklingsland tilsvarende egne utslipp. Klimakvotene er godkjent og utstedt av FN (CDM) i prosjekter der klimaeffekten er dokumentert av et internasjonalt sertifiseringsselskap (som f.eks. Norske Veritas).

LES MER

Vi er medlem av Grønt Punkt

Et medlemskap i Grønt Punkt innebærer at vi er med på å påvirke våre leverandører med tanke
på bruk av emballasje og gjenvinning av emballasje.

LES MER