OM OSS

Byråer alene skaper ikke resultater
– mennesker gjør

Menneskene som i det daglige gjør jobben og som står på «rundt klokka» for å levere best mulig service og løsninger for kundene.

Brennende engasjement

Vår nysgjerrighet for å forstå våre kunders butikk og engasjere oss i deres utfordringer stikker mye dypere enn det å «bare» lage gode medieplaner.

Tydelighet

Vi er tydelige overfor kundene våre. Om det betyr at vi av og til får friske diskusjoner før løsningene kommer på plass, tar vi som et godt tegn på at vi tar vår oppgave alvorlig.

Fremoverlent

Vår nysgjerrighet etter å finne nye, gode løsninger, betyr at vi er godt frempå skiene. Vi holder oss orientert i markedet og jobber tett med mediene og løsningsleverandører. Vi går ikke av veien for å presentere muligheter for kunder, selv om vi vet det er «langskudd». Og vi er sitter ikke lent tilbake i kontorstolene og venter på briefen fra kunden.

Ekte

Vi er ekte, genuint interesserte fagpersoner som tør å være oss selv i alle sammenhenger.

Gårsdagen er historie

Som mediebyrå deler vi merkevaren med våre kunder og
dette skal vi forvalte på en ordentlig måte!
Dette har formet oss som byrå.

Dagens mediehverdag er kompleks og mer fragmentert enn noen gang tidligere – Media er ikke en enveis dialog, men en toveis dialog.

Og det betyr at det som fungerte i går, definitivt ikke vil fungere i morgen!

Samarbeid

Vi ønsker ikke et tradisjonelt kunde- eller leverandørforhold – heller et samarbeid som er tuftet på gjensidig respekt og forståelse for hverandre. IUMs kunder behandles ut fra deres egen unikhet, utfordringer og muligheter.

Vi skal møte våre kunders spesifikke behov på en best mulig måte fremfor å levere et standardisert produkt til alle.

Alt kommuniserer

Vi vurderer derfor alle «touchpoints» med målgruppen når vi utvikler våre strategier. Det betyr at vi noen ganger – og stadig oftere anbefaler løsninger som går langt ut over massemedia. Samtidig backer vi alltid våre løsningsforslag med innsikt og data, og vi tar med oss læringen av de tiltakene vi gjør i den fremtidige planleggingen. Vi leter alltid etter nye måter å knytte våre kunder til målgruppen!

Gå i nye spor

I IUM utfordrer vi våre kunder til å tørre nettopp dette, uten at vi setter «alt på spill» Vi tror på medieinnovasjon og vet at det kan gjøre forskjellen på en god og en brilliant kampanje.